We use cookies and similar technologies on this website ("Cookies"). In order to allow their use to analyze website usage and to enhance functionality, please click on “Accept”. To change the settings and select which specific Cookies we are allowed to use, or to obtain more detailed information, please click on “Details”.

Details

Deny

Accept

Below, you can activate/deactivate the individual technologies that are used on this website.
Consent to all
Required

These Cookies make a website usable by providing basic functions such as page navigation, language settings, and access to protected areas. As the website is unable to function properly without them, you cannot opt out of this kind of Cookies.

Functionality

These Cookies help us to improve the functionality and attractiveness of our websites, and your user experience by saving, for example, your settings, and selections as well as filters, and to recognize your device on subsequent visits.

Analysis

These Cookies allow us, and the service providers (e.g. Google via the Google Analytics service) to collect and analyze information and statistics about your interaction with our website. This helps to optimize our website using the findings obtained.

Kierownik Działu BHP i Ochrony Środowiska

Your Tasks

 • Kierowanie komórką BHP w firmie;
 • Informowanie pracodawcy o stwierdzonych zagrożeniach wraz z wnioskami do usuwania tych zagrożeń;
 • Sporządzanie i przedstawianie pracodawcy okresowych analiz stanu BHP;
 • Udział w przekazywaniu do użytkowania nowych lub przebudowanych obiektów lub ich części;
 • Zgłaszanie wniosków dot. BHP w nowo wprowadzanych procesach produkcyjnych;
 • Przedstawianie pracodawcy wniosków dot. zachowania wymagań ergonomii;
 • Współpraca z lekarzem w ramach komisji BHP;
 • Udział w prowadzeniu analizy ryzyka zawodowego;
 • Udział w opracowaniu wew. zarządzeń, regulaminów i instrukcji dot. BHP;
 • Ustalanie okoliczności wypadków przy pracy oraz przygotowywanie wniosków z badania okoliczności wypadków;
 • Współpraca z upoważnionymi laboriatoriami i organami administracji państwowej;
 • Współdziałanie ze Społeczną Inspekcją Pracy.

Your Skills

 • Wykształcenie wyższe o kierunku lub specjalności w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy albo studia podyplomowe w zakresie BHP oraz Ochrony Środowiska;
 • 10 lat doświadczenia zawodowego w służbie BHP w firmie produkcyjnej, w tym 5 lat na stanowisku kierowniczym;
 • Praktyczna znajomość przepisów BHP oraz umiejętność interpretacji przepisów prawnych;
 • Bardzo dobra znajomość języka angielskiego i/lub niemieckiego;
 • Umiejętność przygotowywania oraz prowadzenia szkoleń i prezentacji;
 • Znajomość obsługi programów komputerowych z pakietu MS Office;
 • Własna inicjatywa w zakresie wzbogacania kultury BHP w firmie;
 • Umiejętność pracy zespołowej, komunikatywność;
 • Zdolność myślenia analitycznego, sprawnej oceny sytuacji oraz planowania.

You might also be interested in

Professionals
Production
Durr Systems, Inc.
53573 Muscoda
United States
Production
Professionals
Production
HOMAG Polska Sp. z o.o.
Production
Professionals
Production
Durr Systems, Inc.
53573 Muscoda
United States
Production
Graduates     Professionals
Production
HOMAG Polska Sp. z o.o.
Production
Professionals
Production
HOMAG Polska Sp. z o.o.
Production